Tema: Ansatte som underpresterer

Det kan være krevende å bedømme om en ansatt underpresterer. Her får du svar på hvordan du kartlegger om en ansatt underpresterer og hvordan du som leder skal gå frem for å ta tak i problemet.