Sluttavtale som et alternativ til oppsigelse

Det er ingen lovregler om sluttavtaler, men slike avtaler benyttes i en del tilfeller som alternativ til at det gjennomføres en formell oppsigelse.

Vurdering av sluttavtale

Det er ingen lovregler om sluttavtaler, men slike avtaler benyttes i en del tilfeller som alternativ til at det gjennomføres en formell oppsigelse. Dersom det er aktuelt å inngå en sluttavtale bør det vurderes å si noe om følgende:
  • At arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om å avslutte arbeidsforholdet
  • At alle krav knyttet til arbeidsforholdet er oppgjort gjennom sluttavtalen
  • Hvor lenge arbeidstaker skal utføre arbeid
  • Hvor lenge arbeidsgiver skal betale lønn
  • Hvor lenge arbeidstaker skal ha tilgang til andre goder, f. eks. firmabil, dekning av utgifter til telefon/bredbånd, fri avis mv.
  • Om det skal avvikles ferie før arbeidsforholdet avsluttes
  • Om det skal det gis støtte til jobbsøkerkurs eller noe annet

Sluttavtale og dagpenger

Det bør gis informasjon til arbeidstakeren om at vedkommende ikke vil ha krav på dagpenger i den perioden arbeidsgiver betaler lønn. Dersom arbeidsgiver utbetaler et engangsbeløp vil NAV beregne hvor mange månedslønner dette dekker og først utbetale dagpenger fra det tidspunkt kompensasjonen opphører.

Dersom NAV vurderer det slik at arbeidstaker selv er skyld i at vedkommende blir arbeidsledig vil det bli en ventetid på 12 uker før dagpenger utbetales. En slik forlenget ventetid kan være aktuelt der arbeidstaker sier opp selv, der arbeidstaker inngår sluttavtale og der arbeidsgiver sier opp arbeidstaker på grunn av arbeidstakers forhold.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker