Beslutning om ansettelse

Etter intervju er det tid for å sjekke referanser, tilby stilling og utarbeide en arbeidsavtale. Her får du svar på hva som må og bør med i en arbeidsavtale og fremgangsmåte ved inngåelse av ulike klausuler og avtale om hjemmekontor.

Fakta

  • Arbeidsmiljøloven § 14-5 slår fast at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.
  • I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn én måned, skal avtale foreligge snarest mulig og senest én måned etter at arbeidsforholdet begynte.
  • I arbeidsforhold som gjelder tilsetting av kortere varighet enn én måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

question_answer Hva er arbeidsmiljølovens frist for å inngå skriftlig arbeidsavtale?

question_answer I hvilke tilfeller kan arbeidsgiver leie inn arbeidstaker fra vikarbyrå?

question_answer I hvilke tilfeller kan arbeidstaker ansettes midlertidig?

question_answer Kan en deltidsansatt kreve fortrinnsrett til deler av en ledig stilling?

Skjemaer