Referanser som arbeidssøker har oppgitt

Det er ingen regler for hvordan man skal gå frem for å sjekke referansene til en jobbkandidat. Men det er noen ting som er smart å tenke på.
Vi har ingen regler i arbeidsmiljøloven om hvordan man skal gå frem i forhold til kontroll av referanser. Her står bedriften forholdsvis fritt. 

Selv om arbeidssøker i søknaden har oppgitt referanser, tilsier god saksbehandlingsskikk at man først kontakter eventuelle referanser etter å ha fått klarsignal fra arbeidssøkeren i intervjuet. Tidspunktet for å kontakte eventuelle referanser kan variere, men de fleste gjør dette etter det andre intervjuet dersom kandidaten fortsatt er interessant.

De opplysningene vi som arbeidsgiver ikke kan innhente i intervjuet, kan vi heller ikke innhente fra referansene.

Se artikkel om intervju.

Vi bør i forkant planlegge hvilke spørsmål vi ønsker å stille til referansepersonene. Husk at referansen ikke må svare. Unnvikende svar gir oss også et svar.

Mange arbeidsgivere ønsker ikke bare søkerens overordnede som referanse. Også sideordnede kolleger eller underordnede vil kunne gi nyttig informasjon.

Overdrevent gode eller dårligere karakteristikker fra referansen, kan skjule underliggende forhold. Det kan være noe man bør få klarhet i eventuelt i andregangsintervjuet eller i et tredjegangsintervju.

 

 

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker