Tilbud om stilling

Dette må du som leder være oppmerksom på når du skal tilby en søker en stilling i virksomheten.

Du har nå bestemt deg for hvem du ønsker å ansette. Ut fra eventuelt stillingsannonsen, det som ble tatt opp under intervjuet vedrørende stillingen samt lønnsbetingelser, bør det utarbeides et tilbud om ansettelse. Tilbudet formuleres som brev. Vær imidlertid klar over at der tilbudet er mottatt og forstått av mottaker, er arbeidsgiver bundet av tilbudet.

I tilbudsbrevet bør det også tas inn en svarfrist. Hvor lang denne svarfristen bør være avhenger av forskjellige forhold som for eksempel om arbeidet medfører om arbeidet medfører mye reisevirksomhet, om arbeidstaker må flytte osv.

Fordelen med å sette en svarfrist er at bedriften kun er bundet av sitt tilbud til en nærmere angitt dato. Tilbudet faller med andre ord bort etter at svarfristen er gått ut. Bedriften står da fritt til å tilby stillingen til en annen, eventuelt lyse ut stillingen på ny. Tilbudet kan også ledsages av en ansettelseskontrakt, gjerne i to eksemplarer. Arbeidstaker undertegner begge, beholder det ene eksemplaret og sender det andre i retur til bedriften. Der en eventuell kontrakt ikke er ferdigforhandlet, må man avtale et nærmere møte hvor kontrakten forhandles ferdig.

Aksept av tilbud

Når søker av stilling får nevnte tilbudsbrev kan vedkommende avslå eller akseptere tilbudet. Aksept av tilbudet må finne sted innenfor den eventuelle frist som fremkommer av tilbudsbrevet.

Brev til øvrige søkere

Etter at den aktuelle søker har akseptert tilbudet og arbeidsavtale er skrevet, er det igjen på tide å tenke på de øvrige søkerne.

Arbeidsgiver er ikke etter arbeidsmiljøloven pålagt å sende disse et svarbrev, men vanlig høflig og god saksbehandlingsskikk tilsier at alle som har søkt en stilling får en tilbakemelding fra bedriften.

Et greit utgangspunkt kan her være at man ikke sender ut dette brevet til de øvrige søkerne før man har skrevet ansettelseskontrakt med den man ønsker i jobben.

Eksempel på brev til øvrige søkere

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker