Behandling av jobbsøknader

Dette bør man være klar over når det gjelder behandling av jobbsøknader - enten du jobber i privat eller offentlig sektor.

Etter arbeidsmiljøloven finnes ingen spesielle regler om hvordan man skal behandle søknader på ledige stillinger.

I ansettelsessaker i offentlig sektor har søkere krav på informasjon og innsyn, med hjemmel i en forskrift til forvaltningsloven, hvor det bl a fremkommer at det skal fortløpende skrives søkerlister med navn, adresse, alder, formell utdanning og yrkeserfaring. (Forskrift 15. desember 2006 nr 1456 kap 5 ). Det er med andre ord stor forskjell på regelverket knyttet til en ansettelsesprosess i privat og offentlig sektor.

Om forskjellen i praksis er så stor, er mer usikkert. Den saksgang og de prosedyrer som benyttes i offentlig sektor, benyttes av mange også i privat sektor. Ikke fordi man må, men fordi mange finner det fornuftig og hensiktsmessig, og det gir en ryddighet i saksgangen. Hvordan vi behandler søkere til stillinger, kan få betydning for virksomhetens omdømme.

På ett punkt er det imidlertid markant forskjell i praksis. I privat sektor opplyser man ikke om hvem som er søker til en stilling.


For at vi skal behandle søkere på en forsvarlig og respektfull måte, bør man bl a gjøre følgende:
  • Raskt bekrefte mottak av søknad skriftlig, og om mulig antyde behandlingstid
  • Alle dokumenter og andre opplysninger om søkere behandles konfidensielt
  • Gi søkerne tilbakemelding så snart man vet at de ikke er aktuelle for stillingen. Dette gjøres senest når det er foretatt ansettelse i stillingen.

Det er viktig å huske at gode kandidater forsvinner fort. Derfor kan det være viktig å kontakte søkerne tidlig, for ikke å miste dyktige søkere underveis i prosessen. Det kan bli aktuelt å ta kontakt med interessante kandidater før søknadsfristen går ut.

Se eksempel på svarbrev

 

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker