Bilde av sykt barn i senga med termometer

Tema: Syke barn-dager

Når barn er syke, har foreldre rett til å være hjemme med de syke barna et visst antall dager hvert år. Her får du svar på reglene knyttet til bruk av syke barn-dager.

Fakta

  • Arbeidsgiver er forpliktet til å yte omsorgspenger ved barn- og barnepassers sykdom når arbeidstakeren har vært ansatt i minst 4 uker.
  • Arbeidstaker kan dermed bruke egenmelding barns sykdom etter 4 ukers ansettelse.
  • Før 4 ukers ansettelse må den ansatte dokumentere fraværet med legeerklæring og fremsette krav om omsorgspenger til NAV.
  • Arbeidstaker har en «kvote» på x antall «syke barn dager» pr. kalenderår.
  • Dersom arbeidstakeren har brukt opp stønadsdagene, må den ansatte avtale permisjon, ferie, avspasering eller lignende.

Med abonnement får du tilgang til:

Interaktivt verktøy: Hjelper deg å beregne antall syke barn dager. Den hjelper deg også med å regne ut hvor mange syke barn dager man kan overføre til samværsberettiget eller ny ektefelle/samboer.

Kjøp tilganG til Interaktive VERKTØY

Ofte stilte spørsmål

question_answer Har arbeidstaker rett til fri med lønn ved oppfølging av barns sykdom hos lege eller spesialist deler av en dag?

question_answer Har deltidsansatte fulle rettigheter til syke barn-dager?

question_answer Hvor lenge kan egenmelding benyttes når barn er syke?

question_answer Kan en ansatt bruke egenmelding pga sykt barn når den ansatte har en gradert sykmelding i perioden?

question_answer Kan en arbeidstaker kreve å få utsatt ferie dersom vedkommende har sykt barn i ferien?

question_answer Kan man bruke egenmelding ved fravær deler av dag?

question_answer Kan man bruke syke barn-dager rett etter at man har brukt egenmelding for egen sykdom?