Arbeidstaker har brukt opp alle syke barn dagene

Det hjelper ikke med en sykmelding hvis en ansatt har brukt opp alle syke barn-dagene. Eneste mulighet til å få rett til flere syke barn-dager er et vedtak fra NAV.
addFakta

Dersom arbeidstaker har brukt opp alle "sykt barn dagene" for kalenderåret utvides ikke retten selv om det fremleges legeerklæring. Arbeidstaker må i slike tilfeller avtale ferie, avspasering eller permisjon uten lønn.

Kan søke om utvidet rett til omsorgspenger

Arbeidstakeren kan søke NAV om utvidet antall stønadsdager dersom den ansatte har kronisk syke eller funksjonshemmete barn, og dette fører til en markert risiko for fravær fra arbeidet, jf. folketrygdloven § 9-6 andre ledd.

Dersom en arbeidstaker skal ha rett til flere syke- barn dager enn 10/15 dager, må vedkommende fremlegge et vedtak fra NAV som bekrefter dette.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker