Tema: Egenmelding

I dette temaet kan du lese om når arbeidstaker har rett til å benytte seg av egenmelding. Du vil også finne en oversikt over hva du som leder må kontrollere når du mottar en egenmelding og hvordan du går frem for å frata en ansatt retten til å bruke egenmelding.

Med abonnement får du tilgang til:

Interaktivt verktøy: Fyll inn selv og finn ut om fraværet ligger i arbeidsgiverperioden

Kjøp tilganG til Interaktive VERKTØY

Prosessen for å inndra retten til å bruke egenmelding

Arbeidsgiver

1) Varsle arbeidstakeren

Leder tar kontakt med arbeidstaker og gir beskjed om grunnlaget for vurderingen (ring gjerne, eller ta et møte)

Arbeidsgiver

2) Gi skriftlig beskjed

Beskjeden gis også skriftlig gjennom å benytte et standardbrev (forbrukte antall eller misbruk) med angitt grunnlag for avgjørelsen og en frist for tilbakemelding

Arbeidsgiver

3) Ta en beslutning etter at fristen har utløpt

Når fristen for tilbakemelding er utløpt fatter arbeidsgiver sin beslutning (ring gjerne den ansatte, eller ta et møte)

Arbeidstaker

4) Send skriftlig beslutning til arbeidstakeren

Send skriftlig underretning om at egenmeldingsretten er bortfalt med angitt grunnlag for avgjørelsen og tidspunkt for hvor lenge egenmeldingsretten er fratatt