Alle artikler

Tilrettelegging for sykmeldte

Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for sykmeldte - i den grad det er mulig.

Arbeidstakers plikter

Den sykmeldte må selv medvirke i sykefraværsperioden - for å ha rett til sykepenger.

Sykefravær utover maksdato

Denne dokumentasjonen kan arbeidsgiver kreve av den sykmeldte ved fravær.

Bestride sykmelding

Når kan arbeidsgiver bestride en sykmelding og hvordan går man frem?

Mal for oppfølging av sykefravær

Slik følger du som leder opp en ansatt som er sykmeldt - steg for steg.

Kan man si opp en ansatt på grunn av sykdom?

I noen helt spesielle situasjoner kan man ha saklig grunn for oppsigelse,

Samarbeidspartnere i sykefraværsoppfølgingen

Hva kan NAV, lege og bedriftshelsetjeneste bidra med når en ansatt blir sykmeldt?

Slik lager du en oppfølgingsplan

Senest etter fire uker må du lage en oppfølgingsplan. Sjekk hva den må inneholde.

Slik tar du tak i hyppig korttidsfravær

Hvordan skal du gå frem hvis en ansatt ofte melder seg syk?
Totalt 9 artikler