Tema: Sykdom i ferien

Her får du som leder vite det du trenger om reglene hvis en ansatt blir syk i ferien. Hvilke vilkår må være oppfylt for at den ansatte har rett på utsatt ferie eller sykepenger? Og hvordan forholder du deg til en utenlandsk sykmelding?

Med abonnement får du tilgang til:

Interaktivt verktøy: Fyll inn selv og finn ut om arbeidstaker har krav på ny ferie og/eller utsatt ferie

 Kjøp tilganG til Interaktive VERKTØY