Avventende sykmelding

I hvilke situasjoner benyttes avventende sykmelding og hva innebærer det for arbeidsgiver?
addFakta

En avventende sykmelding er bare aktuelt i arbeidsgiverperioden og skal utstedes når legen ser at arbeidstaker er i en situasjon hvor det vanlige arbeidet ikke kan utføres uten at arbeidet tilrettelegges.

Legen benytter feltet "Avventende sykmelding" i blanketten Vurdering av arbeidsmulighet/Sykmelding, og bekrefter at aktivitet er mulig dersom arbeidet tilrettelegges. Legen skal videre angi hva som må tilrettelegges av arbeidsgiver for at det vanlige arbeidet skal kunne gjennomføres.

Blanketten tas deretter med til arbeidsgiver som sammen med arbeidstaker må vurdere om arbeidet kan tilrettelegges slik det er beskrevet. Dersom tilrettelegging ikke er mulig må arbeidsgiver gi en begrunnelse for dette på baksiden av blankett C. Prosedyren er videre at arbeidstaker tar blanketten med tilbake til lege som utsteder en vanlig sykmelding fra den dagen avventende sykmelding ikke lenger er mulig.

Dersom avventende sykmelding kan gjennomføres, vil dette likestilles med en ordinær sykmelding i henhold til reglene om arbeidsgiverperiode i folketrygdloven § 8-19 . Dette betyr at arbeidsgiver betaler fulle sykepenger i arbeidsgiverperioden uavhengig av hvor mange timer vedkommende arbeider i sykmeldingsperioden.

En avventende sykmelding likestilles videre med en ordinær sykmelding i henhold til reglen om refusjon av sykepenger etter folketrygdloven § 8-20 , samt forsikring av arbeidsgiveransvaret etter folketrygdloven § 8-21 .

NAV har besluttet at perioder med avventende sykmelding skal holdes utenfor den lovpålagte sykefraværsstatistikken. Dette betyr at arbeidstaker som har mottatt avventende sykmelding og som kan være i arbeid med tilrettelegging vil ikke inngå i sykefraværsstatistikken.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker