Avventende sykmelding

I hvilke situasjoner benyttes avventende sykmelding og hva innebærer det for arbeidsgiver?
addFakta

En avventende sykmelding er bare aktuelt i arbeidsgiverperioden og skal utstedes når legen ser at arbeidstaker er i en situasjon hvor det vanlige arbeidet ikke kan utføres uten at arbeidet tilrettelegges.

Legen utsteder sykmelding og angir  "Avventende sykmelding" på sykmeldingen, og bekrefter at aktivitet er mulig dersom arbeidet tilrettelegges. Legen skal videre angi hva som må tilrettelegges av arbeidsgiver for at det vanlige arbeidet skal kunne gjennomføres.

Blanketten tas deretter med til arbeidsgiver som sammen med arbeidstaker må vurdere om arbeidet kan tilrettelegges slik det er beskrevet. Dersom tilrettelegging ikke er mulig kan arbeidsgiver kreve at arbeidstakeren går tilbake til lege og veksler inn den avventende sykmeldingen med en ordinær sykmelding. NAV skriver i sine retningslinjer at de som hovedregel ikke vil kreve at sykmeldingen veksles inn, og at de skal forholde seg til de opplysninger arbeidsgiver angir i inntektsmeldingen. Siden NAV ikke angir unntakene fra hovedregelen anbefaler vi at arbeidsgiver krever en ordinær sykmelding i de tilfellene tilrettelegging ikke er mulig. 

Om tilretteleggingen fungerer og arbeidstaker er i stand til å arbeide på fulltid, vil dagene med fulltidsarbeid ikke inngå i tellingen av dager i arbeidsgiverperioden om det senere skulle vise seg at tilretteleggingen ikke fungerer. 

NAV har besluttet at perioder med avventende sykmelding skal holdes utenfor den lovpålagte sykefraværsstatistikken. Dette betyr at arbeidstaker som har mottatt avventende sykmelding og som kan være i arbeid med tilrettelegging vil ikke inngå i sykefraværsstatistikken.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker